Volop in ontwikkeling

Onze school is volop in ontwikkeling! We hebben de afgelopen jaren bijna een heel nieuw team gekregen en zijn met elkaar bezig de kernwaarden van onze school te (her)definiëren. Wat zijn onze speerpunten en waar willen we heen? Al veel zaken liepen goed, maar willen we ons de komende tijd op toeleggen? Het team is erg enthousiast om onze Jenaplan-grondslag meer vorm te geven, de natuur en buitenlessen op de voorgrond te plaatsen en de school te vergroenen en te verduurzamen. 

 

De samenwerking met ’t Herdertje past erg goed bij onze wens om de groenste school van Hoorn te zijn. Na de meivakantie start ‘t Herdertje met een Spelenderwijsgroep op de dinsdag- en donderdagochtend. Deze groep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de eerste aanmelding is al binnen! U kunt uw kind hier aanmelden: https://www.herdertje.nl/spelenderwijs-de-pontonnier/

De Spelenderwijs-groep komt in het ‘extra’ lokaal, naast meester Hajo en groep 7-8. Dit lokaal wordt helemaal verbouwd en opgeknapt. Uiteraard zal ’t Herdertje ook voor- en naschoolse opvang voor alle leeftijden gaan bieden in ons gebouw. Van de SKH gaan we tegen die tijd afscheid nemen.

Deze week delen we aan elke leerling een ‘groen’ cadeautje uit, we bouwen samen aan een duurzame school.

unnamed (3) unnamed (3)