Samenwerking 't Herdertje

Laten we dromen…

 

Afgelopen jaar hebben De Pontonnier en Kinderopvang ‘t Herdertje elkaar gevonden! De Pontonnier is in 2021 een grondige zoektocht gestart naar de samenwerkingspartner om onderwijs en kinderopvang te combineren binnen De Pontonnier. 

 

In deze zoektocht ontstond een gezamenlijke droom voor De Pontonnier en Kinderopvang ‘t Herdertje: samenwerken aan de groenste school van Hoorn! 

Deze droom zal 2022 tot werkelijkheid worden gebracht in een duurzame en intensieve samenwerking. Over de verdere ontwikkeling van de groenste school van Hoorn zult u de komende tijd nog veel van ons horen. 

 

Vanaf 9 mei zal Kinderopvang ‘t Herdertje binnen school starten met een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar van maandag tot en met vrijdag.

School is voor de meeste kinderen intensief, daarom vindt Kinderopvang ‘t Herdertje het belangrijk dat de BSO echt wordt ervaren als vrije tijd, net als thuiskomen uit school. Kinderopvang ‘t Herdertje biedt iedere dag leuke, uitdagende activiteiten aan waar de kinderen aan mee mogen doen. 

 

Daarnaast zal er ook een peutergroep ‘Spelenderwijs’ starten voor 2-4 jarige peuters. Deze Spelenderwijs groep zal geopend zijn op dinsdag- en donderdagochtend. Het schoolplein delen zij met de kleuters, hier ontmoeten zij elkaar en kunnen zij met elkaar spelen. 

De oudste peuters zullen op sommige momenten samen met de pedagogisch medewerker kennis maken met de kleuterklas, denk aan het kringmoment, even iets lenen of even meespelen in de speelhoeken. Op deze manier leren zij spelenderwijs de kleuterklas kennen en worden zij voorbereid op het basisonderwijs. Er is een hechte samenwerking tussen groep 1/2 en de peutergroep. Hierdoor kan uw kind kennismaken met de leerkrachten, leerlingen en gewoontes van de kleuters. De beste voorbereiding op de basisschool! 

 

Wilt u graag meer weten over de opvang van Kinderopvang ‘t Herdertje, neemt u dan vrijblijvend contact op via: www.herdertje.nl of belt u met de medewerkers van de planning: 0229-248745. 

 

Logo_Herdertje_NW Logo_Herdertje_NW
Pontonnier Pontonnier