Corona: bericht van Stichting Penta

Verklaring bestuurders onderwijs en opvang na persconferentie Rutte

Tijdens een persconferentie vanmiddag van premier Rutte zijn nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het Coronavirus. Daarbij heeft Rutte aangekondigd dat scholen en opvang open moeten blijven, om zo te zorgen dat belangrijke andere sectoren als ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven functioneren. 

Volwassenen en kinderen met milde luchtwegklachten – als snotneus, hoesten en keelpijn worden opgeroepen om thuis te blijven. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. 

Op dit moment ziet de overheid nog geen aanleiding om school of opvang te sluiten. Er is nog relatief weinig sprake van besmettingen op scholen of opvang. Kinderen vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen en opvang groot zijn. 

Omdat wij de oproep van Rutte heel serieus nemen, zullen wij pas in het uiterste geval groepen of locaties sluiten. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

Gea Koops 
Bestuurder Stichting Penta voor bijzonder onderwijs Hoorn 

Bert Groenewoud 
Bestuurder Stichting Talent voor openbaar basisonderwijs Hoorn 

Marjan Terpstra 
Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn 

penta penta