Activiteiten Brede School Risdam-Zuid gestart

Deze week zijn de activiteiten van de Brede School gestart. De Pontonnier is samen met basisscholen de Tweemaster en het Kompas, de bibliotheek, Stichting Netwerk en de kinderopvangen Smallsteps, Berend Botje en SKH de Brede School Risdam-Zuid. Gezamenlijk stelden wij vast dat we allemaal dagelijks met kinderen uit deze wijk werken en dezelfde doelen nastreven. Wij willen dat kinderen elkaar ontmoeten in de wijk, dat zij hun talenten ontdekken, ze zelfvertrouwen geven en ook verantwoordelijkheid geven en nemen voor zichzelf en hun omgeving. Wij gaan zorgen voor diversiteit (o.a. in aanbod), verbinding (ontmoeten) en participatie (betrekken van de kinderen bij beslissingen over activiteiten). Half november is bijvoorbeeld het Schrijversfeest en deze week zijn verschillende naschoolse clubs gestart. Kinderen van de betrokken partijen konden zich aanmelden. Bij ons op De Pontonnier hebben we vier weken lang op woensdagmiddag naaiatelier voor kinderen uit groep 6 t/m 8. Op vier vrijdagen klinken vrolijke tonen in de aula vanwege kleuterdans voor kinderen uit groep 1 en 2.

Veel plezier allemaal!

Brede school Brede school